| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

Конзуларне таксе за поједине конзуларне радње по основу Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама (ЗОРАТ) од 15.10.2012.

 

Конзуларно правна радња/услуга

Износ НОК

Издавање путног листа-пасавана за повратак у Р.Србију 330
Пријем у држављанство Р.Србије 1784
Утврђивање држављанства Р.Србије 448
Упис у евиденцију држављана Р.Србије 697
Отпуст из држављанства Р.Србије 3677
Издавање извода из матичних књига које се воде у амбасади 320
Прибављање извода и уверења из матичних књига од матичних служби у Р.Србији 411 - 459
Пријава рођења детета 227
Записник о признавању очинства 104
Пријава брака закљученог пред иностраним органом 267
Закључење брака у ДКП 954
Издавање спроводнице 48
Овера потписа на пуномоћју-изјави 328
Овера потписа на пуномоћју-изјави сачињеној у ДКП 504
Овера фотокопије 240
Надовера службеног потписа и печата 352
Овера превода који сачини ДКП 399
Овера наследничке изјаве 575
Царинска потврда 958
Увођење у војну евиденцију 16
Потврда о животу 16
Потврда о отпусту из држављанства на страном језику 256
Остале потврде које издаје ДКП 256
Прибављање потврде о некажњавању 245
В И З Е 493
   

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Путни лист
Пријава рођења детета
Царина
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари